Hva er EFT?

Emotional Freedom Technique, eller også kjent som tapping.

EFT opererer på premisset om at uansett hvilken del av livet ditt som må forbedres, er det uløste emosjonelle problem som står i veien. Selv for fysiske problemer som kroniske smerter eller diagnostiserte forhold, er det kjent at enhver form for emosjonelt stress kan hindre det naturlige helbredelsespotensialet i menneskekroppen.

Ofte refererer EFT til ”Psykologisk akupressur”. Teknikken virker ved å frigjøre blokkeringer i energisystemet som er kilden til emosjonelle problemer og ubehag.

Mens akupunktur primært fokuserer på fysiske plager, tar EFT i tillegg tak i det følelsesmessige problemet.

En EFT behandling innebærer bruk av fingertuppene i stedet for nåler, til å banke eller trykke på endepunktene i meridiansystemet som ligger like under hudoverflaten, samtidig som man fokuserer på problemet. Dette er en viktig del av prosessen, da den forteller systemet vårt hva vi trenger å jobbe med. En frykt for høyder for eksempel, er ikke tilstedet når du står i kø på butikken. Vi må derfor fokusere på problemet, for deretter og løse opp i det. Vi retter opp i kroppens innlærde respons og negative følelser, og skaper balanse og harmoni.

Det er en skånsom og smertefri behandlingsmetode. Og fordi teknikken er så enkel, kan den brukes som et selvhjelpsverktøy som aktivt hjelper folk til å bidra til sin egen leging og utviklingsprosess.

Hva kan EFT hjelpe deg med?

Frykt, nervøsitet, stress, smerter, nedstemthet, avhengighet, søvn, endre vaner og negativt tankemønster.