Myter om scenehypnose/ showhypnose

I dette innlegget skal nøste opp i noen myter, samt forklare hva showhypnose/ scenehypnose er og ikke er.

Når man hører ordet ”Hypnose”, så er det mange vrangforestillinger i forhold til hva det faktisk er. Og de fleste har gjerne sett et TV show der hvor mennesker løper rundt og ser tilsynelatende bevisstløse ut, og som om at de har mistet fullstendig kontroll over hva de gjør.

Enn så latterlige og bevisstløse de faktisk kan se ut. Så er de helt bevisst.

Det første en scenehypnotisør gjør når han skal ha et show, er at han ber frivillige fra publikum om å melde seg til å delta. Dette er første del av showet, og allerede på dette tidspunktet har han fått aksept/ tillatelse fra de som ønsker å delta. Det vil si at påvirkningen og forventningene har nå begynt.

Det han så gjør er å ta en ”Suggesjonstest” på de som har meldt seg frivillig. Det vil si at han tester ut deres personlighet og påvirkelighet. Ofte tar han en test på hele publikum også, bare for å starte påvirkningen av suggesjoner (som faktisk hele showet består av).

Det er ikke alle som passer for scenehypnose, det er kun de man kaller for ”Somnambulister”.

Vi har ulike personligheter, og vi reagerer ulikt på hvordan vi tar til oss (Prosesserer) informasjon. Noen er ”Fysisk”, noen er ”Emosjonell”, og de som scorer midt på treet, er altså de vi kaller for ”Somnambulister”. Det er de som responderer så å si likt på begge deler, og de er veldig mottakelig for suggesjoner.

Når hypnotisøren har tatt en slik test, vil han velge ut de som responderer best på testen. Det kan for eksempel være en ”Hand raising” test. Denne testen går ut på at han gir suggesjoner om at høyre arm kjennes tyngre og tyngre ut, og venstre arm kjennes lettere og lettere ut. Nå han ser hvem som står med venstre arm høyt opp i været etter endt test, vil han så velge de. Hvis han ser noen som ikke responderes på testen, vil han be de om å gå tilbake til plassen sin.

Jo flere deltakere en scenehypnotisør har på scene og jo større publikum han har, dets bedre blir showet.

Og nå skal jeg fortelle hvorfor; Dette er massesuggesjon. Det vil si at du er i så stor grad påvirket av det som skjer rundt deg, at din kritiske sans skyves til side og du lar deg bli revet med. Du har kanskje sett på slike amerikanske TV show, der hvor de har evangelister som frelser mennesker på scenen? De kommer opp på scenen til stor jubel fra publikum og med store forventninger til hva som kommer til å skje. Presten legger en hånd på hodet deres, roper et par strofer og personen ramler om til publikums store fornøyelse.

I scenehypnose er dette noe av det samme som skjer. Personen på scenen forventer (og ønsker, han har faktisk meldt seg frivillig) å bli hypnotisert. Han sitter der sammen med 20-30 andre mennesker og et jublende publikum. Han er hypnotisert ja, men han blir også så påvirket av det som foregår rundt han, hans kritiske sans skyves til side – og han velger å følge etter.

Vi mennesker er flokkdyr, og det er naturlig for oss å følge strømmen.

Du har kanskje sett slike sosiale eksperiment der hvor man setter opp et skjult kamera for å se hvordan andre mennesker responderer i flokk?

Her ser du et eksempel på det.

Vi mennesker er altså flokkdyr, det faller oss naturlig å følge strømmen.

Hvis man har sett intervjuer av mennesker etter at de har deltatt i et slikt show. Vil de fortelle at de var helt bevisst under showet, men at det bare føltes så naturlig å gjøre det de fikk beskjed om. Fordi de er under så stor påvirkning av en massesuggesjon. De kan selvsagt oppleve å ha små brudd i hukommelsen etter et slikt show, da det er mye som skjer på en gang. Men en person som deltar i et slikt show er altså ikke bevisstløs eller lider under stort tap av kontroll, slik mange har oppfatning av.

Hypnoseterapi er selvsagt noe helt annet enn et show. Her vil det kun være deg og din hypnoseterapeut tilstedet. Du vil være bevisst under hele timen, og du vil ikke la deg påvirke av noen andre en din terapeut. Som selvsagt legger opp behandlingen i tråd med dine ønsker.

Hypnoseterapi handler ikke om å ta i fra deg kontrollen, det handler om å hjelpe deg til å ta tilbake den kontrollen du føler du har mistet, og gi deg mestringsverktøy slik at du kan håndtere situasjoner i livet ditt på en bedre måte.

Da håper jeg at du har fått en bedre forståelse av hva som skjer under scenehypnose.

(Bilde er lånt av Andrew Newton. En av verdens mest kjente scenehypnotisører).